ĐẶC ĐIỂM TIN MỪNG 3 THEO THÁNH LUCA

1. Tác giả:

Thánh Luca cũng không thuộc nhóm 12 Tông đồ Chúa.

Ngài được nhập đạo Chúa tại Antiokia, theo thánh Phaolo đi giảng đạo, t́m hiểu kĩ càng đời Chúa, soạn Phúc âm thứ 3 năm  50,  bằng tiếng Hi lạp, là tiếng rất thịnh hành trong đế quốc Roma thời ấy.

 Tiên tri Ezekien nói về Phúc âm3  từ 600 năm trước kỷ nguyên. Tiên tri này được Thiên Chúa mạc khải cho xem thấy 4 con vật kỳ dị, tượng trưng bốn Phúc âm.

*Con vật thứ ba mặt ḅ, chỉ Phúc âm Luca : Luca nhập đề kể truyện Zacaria, vị tư tế dâng chiên ḅ lễ tế Thượng Đế.

Theo một truyền thống đă có từ cuối thế kỷ thứ II (thánh Irênê), tác giả Tin Mừng thứ ba chính là người thầy thuốc Luca mà thánh Phaolô đă nói tới ở Cl 4,14; Plm 24; 2Tm 4,11.

 

2. Những điểm đặc biệt trong Phúc âm theo Luca:

- Phúc âm của Ngài được gọi là Phúc âm Cầu nguyện, v́ có rất nhiều chỗ ngài ghi lại Chúa Giêsu cầu nguyện sáng tối, và Chúa khuyên dạy môn đệ, tín đồ cầu nguyện. (11,1-13); 12,35-48; 21,34-36;

- Phúc âm T́nh thương, đă diễn tả: Kêu gọi, ăn uống với tội nhân (5,27-32, phụ nữ được tha (7,36-50), người Samari tốt lành (10,29-37), ba dụ ngôn: chiên bị mất, bạc bị rơi, cha nhân từ với con hoang (cả đoạn 15), người giầu và Lazaro(16,19-31), ông Zakêu (19,1-10),

- Phúc âm Đức Mẹ, v́ nhờ ngài hỏi han, ghi lại, mà ta biết được nhiều điều về Đức Mẹ Nhận tin, thụ thai (1,26-38), đi viếng , Mẹ Thiên Chúa, bài ca Ngợi khen, (1, 39-56), Chúa Giáng sinh, Dâng Con (2,1-38).

- Phúc âm phụ nữ, Chữa mẹ vợ ông Phêrô (4,38-), phụ nữ theo Chúa (8,1-3), chữa phụ nữ băng huyết, con gái Zairo (8,40-56), chị em Marta và Maria (10,38-42), phụ nữ c̣ng lưng (13,10-17), khen bà góa đóng góp (21,1-4),

- Phúc âm người nghèo (12,13-34)...

Tác giả "cẩn thận điều tra" (1,3) xếp đặt kỹ lưỡng những tài liệu, cho thấy rơ được thời và nơi diễn ra lịch sử cứu độ.

Luca tả thời Thơ Ấu của Gioan Tiền hô và Chúa Giêsu sinh ra, sống ẩn dật (chương 1,5-2,52)

Luca ghi Gia phả Chúa Giêsu đi ngược lên tới Ađam, cho thấy rơ nguồn từ người đầu tiên (3,22-28).

Luca nói về bài giảng của Chúa Giêsu trong hội đường Nadarét (4,16-30). Bài giảng này khai mào cho tất cả Tin Mừng tiếp theo.

Là thầy thuốc, nên tác giả viết về bệnh tật một cách chính xác, và cũng rung cảm trước những khổ đau nơi thân xác con người. Phải chăng v́ vậy, trong tác phẩm của ḿnh, tác giả đă dành cho những người nghèo khổ, ốm đau, tội lỗi và phụ nữ một chỗ đặc biệt, với những lời lẽ đầy ngọt ngào an ủi?

Tác giả lại c̣n có tài văn chương, thông thạo văn hóa Hylạp. Tác phẩm có nhiều ưu điểm: lời văn sáng sủa, mạch lạc. Cách tŕnh bày có trật tự và nghệ thuật, phác họa nét độc đáo của cốt truyện. Ngôn ngữ Luca phong phú nhất trong tất cả các sách Tân Ước.

 

- Luca kết thúc đời truyền giáo bằng cái chết bị treo trên cây Olive tại Hi lạp.