16 Bí tích Thánh Thể

(Sacrament of the Eucharist)

 

208.  Bí tích Thánh Thể là ǵ?

-  Là Bí tích Chúa Giêsu ban Ḿnh và Máu Người cho chúng ta, để chúng ta cũng hiến ḿnh ta cho Người trong T́nh yêu và kết hợp với Người khi Rước lễ (Holy Communion).

Nhờ cách này, chúng ta được liên kết với một thân ḿnh Chúa Kitô là Giáo hội Công giáo.

 

(Giacôbê 4,8 Hăy đến gần Chúa và Người sẽ đến gần bạn)

 

209. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể khi nào (when)?

-  Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể vào buổi chiều  trước ngày Người qua đời (the evening before his death)

 

210. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể thế nào (how)?

-  Thánh Phaolô kể lại như sau: "Thật vậy, điều tôi đă lănh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em, trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Ḿnh Thầy, hiến tế v́ anh em; anh em hăy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói, "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hăy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."(1 Cr 11, 23- 25).

 

(Ta là thức ăn của người mạnh, hăy ăn Ta để lớn lên. Nhưng con không biến đổi Ta trong con như thức ăn trong xác con, đúng ra là con sẽ được biến đổi trong Ta. Th. Augustinô)

 

211. Bí tích Thánh Thể đối với Giáo hội Công giáo quan trọng thế nào (how important)?

-  Việc cử hành Bí tích Thánh Thể là tâm điểm (heart) của sự thông hiệp (communion) Công giáo. Nhờ Bí tích Thánh Thể, Giáo hội trở thành Giáo hội Công giáo.  

 

212. Tên gọi Bữa Tiệc của Chúa Giêsu cho chúng ta, tên đó có ư nghĩa ǵ?

-  Có nhiều tên gọi khác nhau về mầu nhiệm phong phú không thể  lường được này (unfathomable richness of this mystery):

Gọi là Lễ Hi sinh (the Holy Sacrifice),

Thánh Lễ (Holy Mass),

Hi Lễ (Sacrifice of the Mass),

Bữa Tiệc của Chúa (the Lord's Supper),

Bẻ Bánh (Breaking of Bread),

Cuộc Tập họp Tạ ơn (the Eucharistic Assembly)

Cuộc Tưởng nhớ Cuộc Khổ nạn Chúa chết và Sống lại (the Memorial of the Lord's Passion, death and Resurection)

Phụng vụ Thần linh Thánh (the Holy and Divine Liturgy)

Mầu nhiệm thánh (Sacred Mystery)

Hiệp nhất thánh (Holy Communion)

 

(Trong Thánh Thể ta trở nên một với Chúa như thức ăn trong xác ta. Th. Francis de Sales)

 

(Đời bạn phải quyện (woven) quanh Thánh Thể, nh́n thẳng vào Chúa Giêsu, Người là sự Sáng. Đưa tim bạn rất gần tim Chúa Giêsu, xin Người ban ơn được nhận biết Người, ơn đức Ái để yêu mến Người, ơn can đảm để phụng sự Người, ơn t́m Người cách thiết tha. Chân phước Têrêsa Calcutta)

 

(Chúng ta không được để đời ḿnh xa ĺa Thánh Thể. Làm như thế, ta sẽ suy nhược. Người ta hỏi: Các Sơ t́m đâu ra sức mạnh và niềm vui để phục vụ? Thánh Thể có nhiều hơn những ǵ chúng ta nhận được. Thánh Thể c̣n thỏa măn những con đói của Chúa Giêsu. Người nói: Hăy đến với Ta, những người đói các linh hồn. Mẹ Têrêsa Calcutta)

 

213. Những phần chính (essential element) của Thánh lễ là phần nào?

-  Thánh lễ có 2 phần chính: phụng vụ Lời Chúa (liturgy of the Word) và phụng vụ Thánh Thể (liturgy of the Eucharist).

 

214. Cơ cấu (structure) Thánh lễ như thế nào?

-  Thánh lễ khởi đầu, qui tụ các tín hữu,

1. Phụng vụ Lời Chúa:

Linh mục và các người giúp (giúp lễ, đọc sách, xướng hát, v.v...đi lên cung thánh. (alter servers, lectors, cantors, and so on).

Nghi thức thống hối (Penitential Rite)

Kinh vinh Danh (Glory to God),

Lời nguyện đầu lễ (Prayer) 

Bài đọc (Reading)

Đáp ca (Responsorial psalm)

Bài Phúc âm, Bài diễn giảng (homily),

Kinh Tin kính (I believe)

Lời nguyện giáo dân (general intercessions)

 

2. Phụng vụ Thánh Thể :

Chuẩn bị lễ vật (preparation of the gifts)

Lời nguyện trên lễ vật (Offertory prayer)

Thánh Thánh Thánh

Kinh Tiền tụng (Eucharistic Prayer), cao điểm của Thánh lễ (high point of the Mass)

Kết kinh Tiền tụng: Chính nhờ Người, với Người và trong Người...

Kinh Lạy Cha

Kinh Chiên Thiên Chúa 

Rước lễ

Lời nguyện tạ lễ

Phép lành và giải tán.

 

215. Ai hướng dẫn (lead) việc Cử hành Thánh lễ ?

-  Chính Chúa Giêsu hướng dẫn mọi cử hành Thánh lễ.

Giám mục (bishop), hoặc Linh mục là đại diện (represent) Chúa Giêsu.

 

216. Chúa Giêsu hiện diện cách nào (in what way)  khi Thánh lễ được dâng lên?

-  Chúa Giêsu hiện diện thực sự (really present), nhưng cách mầu nhiệm (mysteriously) trong Thánh lễ.

Mỗi khi Giáo hội vâng lệnh Chúa : "Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thầy", mà bẻ bánh, dâng chén, ngày nay cũng làm một việc như xưa, Chúa Kitô hiện diện cho chúng ta. Chúng ta thực sự chia sẻ với Người, tuy Chúa Giêsu không thể dâng hi tế như trên Thánh giá xưa, nhưng nay lại được dâng trên bàn thờ. Việc cứu chuộc chúng ta lại được hoàn thành (accomplish).

 

217. Khi Thánh lễ được dâng lên, điều ǵ xảy ra (what happens) cho Giáo hội ?

 -  Mỗi lần Giáo hội dâng Thánh lễ, Giáo hội được đổi mới trước nguồn mạch Chúa Giêsu. 

Nhờ "ăn" Ḿnh Chúa Kitô, Giáo hội trở nên Ḿnh Chúa Kitô, đó là một tên khác cho Giáo hội.  Trong hi sinh của Chúa Kitô, Đấng ban ḿnh cho chúng ta, xác và hồn, có chỗ cho cả cuộc sống của ta. Chúng ta hợp nhất mọi sự: việc làm, đau khổ, niềm vui với sự hi sinh của Chúa. 

Nếu ta dâng lên Chúa qua cách này, ta sẽ được biến đổi, ta làm đẹp ḷng Chúa, và như bánh nuôi sống, tốt lành cho đồng bạn của ta.   

 

(1Cr  11,26     Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đă chịu chết).

 

218. Cách nào là cách đúng (right way) để dâng lên Chúa hiện diện trong h́nh bánh và h́nh rượu?

-  V́ Thiên Chúa thực sự hiện diện trong h́nh bánh và rượu đă được truyền phép (God is truly in the consecrated species of bread and wine), nên chúng ta phải ǵn giữ ơn thiêng này với ḷng trọng kính hết sức (greatest reverence), và thờ lạy Thiên Chúa và là Đấng Cứu chuộc chúng ta  trong Phép Cực trọng Ḿnh và Máu thánh Chúa. 

 

219. Người Công giáo thường phải tham dự (participate) bao nhiêu lễ Misa?

-  Người Công giáo buộc ( is obliged) dự lễ Misa các Chúa nhật và các lễ buộc (Sundays and holy days of obligation).

Bất cứ ai thực sự t́m làm bạn với Chúa Giêsu, sẽ đáp lời mời của Chúa bao nhiêu có thể (as often as possible) đến dự Tiệc thánh này.

 

220. Tôi cần dọn ḿnh cách nào (what sort of preparation to receive Holy Eucharist) để có thể lên Rước lễ?

-  Cần phải là người Công giáo.

Phải xưng tội, nếu lương tâm nghĩ ḿnh đang có tội trọng (serious sin).

Trước khi tới gần bàn thờ (altar), bạn phải làm ḥa với người thân cận (be reconciled with his neighbors).

 

(Mt 8,8 "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự  vào nhà con, nhưng xin Chúa  phán một lời th́ linh hồn con sẽ được lành sạch).

 

221. Việc Rước lễ thay đổi (change) tôi thế nào?

-  Mỗi lần Rước lễ, tôi được kết hợp với Chúa Giêsu chặt chẽ hơn (unites me more deeply), làm cho tôi trở nên phần tử sống động (a living member) của Thân ḿnh Chúa Kitô, đổi mới ơn thánh (renew the graces) tôi đă nhận trong Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức, và làm cho tôi mạnh sức (fortifies me) để chiến đấu chống lại tội lỗi.

 

222. Có thể cho người Kitô hữu ngoài- Công giáo (non- catholic christians) Rước lễ được không?

-  Rước lễ là diễn tả sự hợp nhất Thân ḿnh Chúa Kitô. 

Để thuộc về Giáo hội Công giáo, người ta phải được Rửa tội trong Giáo hội Công giáo, chia sẻ đức tin (share her faith), sống hợp nhất với Giáo hội (live in union with her).

Điều mâu thuẫn (a contradiction) là nếu Giáo hội Công giáo mời (invitation) người chưa chia sẻ đức tin và đời sống Giáo hội Rước lễ.  Điều này làm hại (dammage) sự đáng tin (credibility of the sign) của dấu hiệu của Bí tích Thánh Thể.

 

(1 Cr 11,27     V́ thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, th́ cũng phạm đến Ḿnh và Máu Chúa. 11,28  Ai nấy phải tự xét ḿnh, rồi hăy ăn Bánh và uống Chén này).

 

(Chúng ta chia sẻ Ḿnh Máu Chúa Kitô chỉ có mục đích được biến đổi nên Ḿnh Máu Chúa mà ta lănh nhận. Th. Leo Cả giáo hoàng)

 

(Chúng ta bẻ một bánh để được thuốc bất tử, giải độc sự chết, và được lương thực sống đời đời với Chúa Giêsu. Th. Ignatio Antioch)

 

(Chúng con hi vọng được sống đời đời trong vinh quang của Chúa, khi Chúa lau sạch nước mắt chúng con, được thấy Chúa như Chúa hằng có. Chúng con sẽ được nên giống Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Kinh nguyện Thánh Thể 3)

 

223. Việc Rước lễ cho ta được Sự Sống đời đời như thế nào?

-  Chúa Giêsu đă hứa với các môn đệ và chúng ta với các ngài rằng, một ngày kia (one day) được dự Tiệc với Chúa.

V́ thế, mọi Thánh lễ đều là "tưởng nhớ sự Khổ nạn hồng phúc" (Kinh nguyện Thánh Thể I), sự sung măn ơn thánh (fullness of grace) và lời hứa vinh quang tương lai (a pledge of future glory).