19 Chương 3

Các Bí tích Thông hiệp và Sứ mạng

(The Sacraments of Communion and Mission)

 

248. Tên của các Bí tích phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội là ǵ?

-  Một số người đă được Rửa tội và Thêm sức được lănh thêm sứ mạng đặc biệt trong Giáo hội qua 2 Bí tích này: Truyền Chức Thánh, Hôn phối.

 

(Chỉ có Chúa Kitô là linh mục đích thực (truly priest), các vị khác là thừa tác viên (ministers) của Chúa mà thôi. Th. Tôma Aquinô)

 

(Các linh mục được truyền chức thánh để nên phương tiện cứu rỗi, không cho cá nhân ḿnh, nhưng cho cả Giáo hội. Th. Toma Aquinô)

 

 

6. Bí tích Truyền Chức Thánh

(The Sacrament of Holy Orders)

 

249. Bí tích Truyền Chức Thánh ban ơn ǵ?

-  Bí tích Truyền Chức Thánh ban ơn Chúa Thánh Thần cho người nhận lănh, nghĩa là Chúa Kitô ban quyền thiêng (sacred authority) cho họ qua sự đặt tay của đức Giám mục truyền chức.

 

250. Giáo hội hiểu thế nào về Bí tích Truyền Chức Thánh?

-  Bổn phận của các tư tế Cựu ước là trung gian (mediating) giữa các việc trời và đất.

Chúa Kitô là "trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại) (1 Tm 2,5), Người đă làm hoàn hảo (perfected) và hoàn tất (ended) chức linh mục đó.

Sau Chúa Kitô có các linh mục được truyền chức trong Chúa Kitô, trong hi sinh của Chúa Kitô trên thánh giá, và qua sự kêu gọi và sứ mạng tông đồ của Chúa Kitô.

 

251. Cấp bậc của Bí tích Truyền Chức Thánh thế nào?

-  Bí tích Truyền Chức Thánh có 3 cấp bậc: Giám mục (Episcopate), linh mục (presbyterate), phó tế (diacolate).

 

252. Việc truyền chức Giám mục (episcopal ordination) ư nghĩa thế nào?

-  Việc truyền chức Giám mục là sự đầy đủ (fullness) Bí tích Truyền Chức Thánh sau chức linh mục. 

Giám mục là vị kế tiếp các tông đồ (successor of the Apostles) và gia nhập đoàn Giám mục (college of bishops). 

Cùng với các Giám mục khác và Đức Giáo hoàng, từ nay, ngài có nhiệm vụ trên toàn Giáo hội Công giáo.  Cách riêng trong giáo phận, ngài giáo huấn (teaching), thánh hóa (sanctifying) và quản trị (governing).

 

(Nếu người ta muốn phá Giáo hội, họ bắt đầu tấn công linh mục, v́ không c̣n linh mục, sẽ không c̣n lễ hi sinh, không c̣n lễ hi sinh sẽ không c̣n đạo Công giáo nữa. Th. Gioan Vianney)

 

253. Giám mục quan trọng thế nào trong Giáo hội Công giáo ?

-  Như đại diện Chúa Kitô (Christ's representative), Giám mục được chỉ định trong giáo phận của ngài, có các giáo dân dưới quyền.

Giám mục thi hành trách nhiệm mục vụ (pastoral ministry)

cùng với các linh mục và các phó tế, là các phụ tá có thánh chức, là những điều hữu h́nh và nền tảng của một giáo phận (diocese)

 

(Tất cả anh em phải theo Giám mục hướng dẫn, như Chúa Giêsu theo Đức Chúa Cha hướng dẫn...Đừng ai làm ǵ ngoài Giám mục. Th. Ignatio Antiochia)

 

254. Việc truyền chức linh mục (priestly ordination) ban ơn ǵ?

-  Khi truyền chức linh mục, Giám mục xin sức mạnh (power) của Thiên Chúa xuống trên người lănh chức (candidates for ordination). Dấu thánh được in vào linh hồn những người này và c̣n măi không bao giờ mất.

Linh mục là người cộng tác (collaborator) của Giám mục, linh mục công bố (proclaim the Word of God), ban các Bí tích (administer the Sacraments), nhất là dâng Thánh lễ (above all, celebrate the Holy Eucharist).

 

(Linh mục tiếp tục công việc cứu rỗi của Chúa Kitô trên thế giới. Th. Gioan Vianney)

 

255. Việc truyền chức phó tế (diaconal ordination) ban ơn ǵ?

-  Trong việc truyền chức Phó tế, người lănh được chỉ định một việc riêng (special service) trong Bí tích Truyền Chức Thánh.

Phó tế thay mặt Chúa Kitô Đấng đến để "phục vụ chứ không để hưởng thụ và hiến mạng làm giá chuộc muôn người" (not to be served but to serce, and to give his life as a ransom for many" (Mt 20, 28).

Trong nghi thức Truyền Chức Thánh ta đọc: " Như thừa tác viên  Lời Chúa của bàn thờ, của đức Ái, phó tế sẽ biến ḿnh thành tôi tớ mọi người" (servant of all).

 

(1 Tim 3,8 Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không t́m kiếm lợi lộc thấp hèn;  Họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch.  Họ phải được thử thách trước đă, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu không bị ai khiếu nại. 

3,12     Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đ́nh cho tốt). 

 

256. Ai được lănh (who can reveive) Bí tích Truyền Chức Thánh ?

-  Người nam giới, đă được Rửa tội trong đạo Công giáo, được Giáo hội gọi lên lănh chức Phó tế, Linh mục, Giám mục.  Họ lănh thành phép (validly ordained) các chức vụ này.

 

(Không ai có thể là linh mục tốt hơn Đức Mẹ. Mẹ có thể nói cách không do dự: "Đây là Ḿnh Tôi", v́ Mẹ thực đă cho Chúa Giêsu thân ḿnh của Mẹ.

Nhưng Mẹ đă đă giữ nguyên địa vị tôi tớ của Thiên Chúa, để chúng ta có thể hướng về Mẹ  như là Mẹ chúng ta. Mẹ là một người trong chúng ta, và chúng ta luôn luôn hợp nhất với Mẹ.

Sau khi Con Mẹ qua đời, Mẹ tiếp tục sống trên trái đất để thêm sức cho các tông đồ trong nhiệm vụ các ngài, để làm Mẹ các ngài, cho đến khi Giáo hội trẻ trung lớn mạnh. Mẹ Têrêsa Calcutta)

 

257. Nếu chỉ có nam giới được lănh Bí tích Truyền Chức Thánh th́ nữ giới có bị hạ phẩm giá (demeaning) không?

-  Luật nói rằng: chỉ người nam giới được lănh chức thánh, sẽ không làm hạ phẩm giá nữ giới.

Đối với Thiên Chúa, nam hay nữ đều có phẩm giá như nhau (the same dignity), nhưng mỗi phái có những bổn phận (different duties) và đoàn sủng (charisms) khác nhau.

Giáo hội tự thấy như Chúa Giêsu buộc (bound) phải độc quyền chọn người nam (chose men exclusively), điều đó diễn ra trong bữa Tiệc ly khi lập chức linh mục.

Năm 1994, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 tuyên bố rằng: "Giáo hội không có quyền cách nào (has no authority whatsoever) truyền chức linh mục cho nữ giới, và rằng sự phán đoán này nói lên tính cách xác định (definitively held) bởi mọi tín hữu của Giáo hội ".

 

258. Tại sao Giáo hội Công giáo đ̣i các linh mục và Giám mục sống đời độc thân (celibate life)?

-  Chúa Giêsu đă sống đời độc thân, và cách này nói lên T́nh yêu trọn vẹn của Người với Thiên Chúa Cha.

Để theo lối sống của Chúa và sống khiết tịnh không đôi bạn " v́ Nước Trời" (Mt 19, 12) đă có từ thời Chúa Giêsu như dấu hiệu T́nh yêu, ḷng đạo đức trọn vẹn với Thiên Chúa, sự tự nguyện hoàn toàn (a complete willingness) để phục vụ, Giáo hội Roma đ̣i các linh mục, Giám mục của ḿnh theo lối sống độc thân này, trong khi các Giáo hội Công giáo Đông phương (the Eastern Catholic Churches) chỉ đ̣i các Giám mục của họ).

 

(1Pr 2,5 Hăy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hăy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp ḷng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô).

  

259. Chức linh mục tổng quát của các tín hữu (the universal priesthood of all the faithful) khác (different) với chức linh mục chức thánh (ordained priesthood) thế nào?

 -  Qua Bí tích Rửa tội, Chúa Giêsu đă cho chúng ta gia nhập vương quốc tư tế (kingdom of priests") của Cha Người (Kh 1,16).

Qua chức linh mục tổng quát, tất cả các Kitô hữu được gọi để làm việc trong thế giới  nhân danh Chúa, đem phép lành (blessings) và ơn phúc (grace) cho thế giới.

Tại pḥng trên lầu (Upper Room), trong bữa Tiệc ly (Last Supper), và khi Chúa ủy quyền cho các tông đồ, Chúa trang bị cho các ông bằng quyền thánh để phục vụ giáo dân, những linh mục chức thánh này thay mặt Chúa Kitô như là người chăn chiên (pastor, shephers) giáo dân ḿnh, và như đầu của Thân thể Chúa là Giáo hội (Church)

 

(Tôi được dựng nên để làm hay để là cái ǵ mà không ai khác được dựng nên. Tôi có một chỗ trong chương tŕnh của Thiên Chúa, trong thế giới của Chúa, mà không có ai khác ở vào chỗ đó. Chân phước Henry Newman)