30- Tiết hai

Kinh cầu nguyện của Chúa : Kinh Lạy Cha

(The Lord Prayer: Our Father)

 

511. Kinh Lạy Cha thế nào?

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

 

(Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy Name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.)

 

512. Làm sao có kinh Lạy Cha ?

- Có kinh Lạy Cha là nhờ một môn đệ Chúa Giêsu thấy Chúa cầu nguyện và muốn được Chúa dạy cách cầu nguyện. Chúa Giêsu đă dạy họ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha với Cha Người và là Cha chúng ta.

 

(Lc  11,1  Có một lần Chúa cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, th́ có một người trong nhóm môn đệ nói với Người, "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đă dạy môn đệ của ông".

 

(Chúng ta hăy cầu nguyện như Chúa Giêsu đă dạy. Đó là kinh cầu nguyện thân mật và sốt sắng. Khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Cha, lời cầu nguyện bay lên tới tai Người. Cha nhận ra những lời của Con. Chúng ta như đứng trước mặt Thiên Chúa. Th. Cyprian Carthage)

 

513. Kinh Lạy Cha có mấy phần?

- Kinh Lạy Cha có 7 lời cầu xin cùng Cha Thương xót ở trên trời:

3 lời cầu xin trước liên can tới Chúa và là cách đúng để phụng sự Chúa.

4 lời cầu xin sau  tŕnh bày những nhu cầu căn bản của con người chúng ta với Cha trên trời. 

 

514. Kinh Lạy Cha có địa vị nào trong những lời cầu nguyện?

- Kinh Lạy Cha là "Lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất" (th Tôma Aquino), là bản tóm tắt toàn bộ Phúc âm" (linh mục.Tertulianô)

 

515. Từ đâu chúng ta có niềm tin tưởng phó thác (confidence) để gọi Chúa là "Cha"?

- Chúng ta rất được mạnh dạn gọi Thiên Chúa là Cha, v́ Chúa Giêsu đă kêu gọi chúng ta tới gần mối liên kết với Ngườivà làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa.

Trong sự hiệp nhất với Người "Đấng ở trong ḷng (bossom) Chúa Cha" (Ga 1,18) chúng ta được đặc ân kêu lên "Cha ơi".  

 

516. Làm sao người ta có thể gọi Chúa là "Cha", khi người ta bị cha hoặc cha mẹ dưới đất (earthly) hành hạ bỏ rơi (tormented or abandoned)?

  - Các cha mẹ loài người thường bóp méo (distort) h́nh ảnh Thiên Chúa là Cha nhân lành và đầy t́nh cha.

Nhưng Cha chúng ta ở trên trời, không giống như cha mẹ chúng ta ở dưới đất.

Chúng ta phải làm cho sạch (purify)mọi h́nh ảnh Thiên Chúa trong những ư tưởng riêng của chúng ta, để có thể gặp gỡ (encounter) Người với niềm tin cậy vô điều kiện (unconditional trust).

 

(Rm  8,15 V́ Thần Khí mà anh em đă lănh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên, "Ápba! Cha ơi!"

 

(Thiên Chúa không bao giờ ngưng là Cha của các con. Th. Aontôn Padua)

 

(Mọi người đều là con một Cha, v́ thế họ là anh em với nhau. Th. Phanxicô Nghèo)

 

(Người Công giáo không nói "Cha con", nhưng nói "Cha chúng con", ngay cả trong pḥng kín, v́ họ biết rằng ở mọi nơi mọi lúc, họ là phần tử của một và cùng Thân thể. Đức Benedict 16)

 

517. Chúng ta được Cha trên trời biến đổi (change) thế nào?

- Cha chúng ta cho phép chúng ta khám phá ra (discover) một các vui vẻ rằng: chúng ta là con cái của một Cha duy nhất.

Ơn gọi chung của chúng ta là ca ngợi (praise) Cha chúng ta, và cùng nhau sống như là có "một ḷng, một linh hồn " (CvTđ 4,32).

 

(Mọi người đều là con một Cha, bởi vậy chúng ta là anh em với nhau (Th. Phanxicô nghèo)

 

518. Nếu Cha chúng ta ở trên trời (heaven), trời đó ở đâu (where is that heaven)?

- Trời là nơi Thiên Chúa hiện diện (Heaven is wherever God is).

Danh từ "Trời" không xác định nơi, nhưng đúng hơn, nói lên  Thiên Chúa hiện diện, nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian (heaven does not designate a place but, rather, indicates God's presence, which is not bound by space and time.)

 

(Kinh của Chúa mà chúng ta cùng đọc :Lạy Cha cúng con". Dù là vua, người ăn mày, người nô lệ, ông chủ, tất cả là anh chị em, con cùng một Cha. Th. Augustinô)

 

519. Khi nói Danh Cha cả sáng (Halowed be thy name) nghĩa là sao?

-Để Danh Cha cả sáng, kêu cầu Danh Cha như sự thánh thiện, nghĩa là đặt Cha lên trên mọi sự khác (to place him above everything else).

(Nhận biết Cha (acknowledge), ca ngợi Cha (praise), trả cho Cha xứng với danh dự Cha (give him due honor), và sống theo giới răn Cha (to live according to his commandments).

 

520. Nước cha trị đến (Thy Kingdom come) nghĩa thế nào?

- Khi ta cầu nguyện "Nước Cha trị đến", ta xin Chúa Kitô lại đến như Người đă hứa, và Nước Chúa, đă bắt đầu nơi trần gian, chiến thắng hoàn toàn.

 

(Cl 3,2 Hăy hướng tâm trí về những sự trên trời, đừng hướng về những sự dưới đất).

 

(Rm 14,17 Nước Thiên Chúa là công chính ngay thẳng, b́nh an và niềm vui trong Chúa Thánh Thần"(righteousness, peace and joy in the Holy Spirit)

 

521. Khi cầu nguyện " Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" nghĩa là ǵ?

- Chúng ta cầu nguyện cho thánh ư Chúa được hoàn thành trong mọi nơi mọi người  trên thế giới này (universal accomplishment), trong ḷng (heart) ta, cũng như ư Chúa đă hoàn thành nơi các thần thánh trên Thiên đàng.

 

(Trung tâm điểm của các lời Chúa Giêsu công bố về Nước Trời (Kingdom of God) là, Chúa là nguồn mạch  và trung tâm cuộc sống chúng ta, và Người cho ta biết: Chỉ ḿnh Chúa cứu rỗi con người. Chúng ta có thể thấy trong lịch sử của thế kỉ trước, các nước đă xóa bỏ Thiên Chúa, không những kinh tế bị tiêu huỷ, nhưng nhất là các linh hồn. Đức Benedict 16)

 

522. Khi cầu nguyện "Xin cho chúng con lương thực hằng ngày" nghĩa là ǵ?

- Lời xin về bánh ăn hàng ngày nhắc ta là loài người đanh chờ đợi mọi sự từ ḷng nhân lành của Cha trên trời, gồm những của vật chất và tinh thần, đó là những sự cực ḱ cần thiết (vitally necessary).

Không người tín hữu nào kêu cầu những lời này mà không nghị tới trách nhiệm thực sự đối với những người trên thế giới đang thiếu thốn những nhu cầu căn bản cho cuộc sống (basic necessities of life).

 

(Lạy Cha trên trời, con cầu nguyện không để cho con khỏe hay bệnh, cho con sống hay con chết, nhưng để Cha cho con sức khỏe, bệnh tật, sự sống, sự chết cho vinh danh Cha, và cho phần rỗi con. Chỉ ḿnh Cha biết điều nào lợi ích cho con. Amen. Blaise Pascal)

 

523. Khi nói "con người sống không nguyên bởi cơm bánh" nghĩa là ǵ?

- "Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng c̣n sống bằng Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4 hoặc Thứ luật 8,3)

(Con người có những cơn đói thiêng liêng mà của ăn vật chất không làm no đủ được.

Trong ư nghĩa thâm sâu, chúng ta  được nuôi dưỡng bởi Đấng có "Lời ban sự sống đời đời " (Ga 6,68), và Của ăn không hư nát là Ḿnh Thánh Chúa (Ga 6,27).

 

(Có những cơn đói bánh ăn hàng ngày, nhưng cũng có những cơn đói T́nh yêu, sự tử tế, sự kính trọng nhau, và đó là sự nghèo khó to tát mà người ngày nay đau khổ rất nhiều. Mẹ Têrêsa Calcutta)

 

(1 Tim 2,4 Thiên Chúa ước muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lư (truth)

 

(Từ bó ḿnh hoàn toàn, nghĩa là đón nhận với nụ cười bất cứ điều ǵ CHÚA ban và trả lại cho CHÚA bất cứ điều ǵ Chúa lấy đi...Cho bát cứ cái ǵ Người đ̣i, dù là danh giá hay sức khỏe, đó là từ bỏ ḿnh, và bạn sẽ được tự do. Mẹ Terêsa Calcutta)

 

524. Khi nói: "Tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" có nghĩa thế nào?

- Thiên Chúa là Đấng Thương xót vô cùng đă tha cho ta biết bao nhiêu tội lỗi.

Ta cũng phải noi gương Chúa  Thương xót tha thứ cho tha nhân những điều họ phạm tới ta.

Nếu ta không Thương xót, không tha thứ, sự Thương xót của Chúa không chạm vào ḷng ta.

 

(1Ga  4,20 Nếu ai nói, "Tôi yêu mến Thiên Chúa"

 mà lại ghét anh em ḿnh,

 người ấy là kẻ nói dối;

 v́ ai không yêu thương người anh em

 mà họ trông thấy,

 th́ không thể yêu mến Thiên Chúa

 mà họ không trông thấy).

 

(Lc 6,36 Hăy Thương xót như Cha các con là Đấng Thương xót).

 

(Ai không bị cám dỗ (tempted)th́ không biết ḿnh tiến hay lùi (test), ai không biết ḿnh tiến hay lùi th́ không có tiến bộ (progress) được. Th. Augustinô)

 

525. "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ" nghĩa là ǵ?

- V́ từng ngày, từng giờ, chúng ta sống trong sự nguy hiểm sẽ ngă thua phạm tội, sẽ nói không nh́n nhận Thiên Chúa (falling into sin and saying  no to God).

Chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta thiếu đề pḥng trong sức cám dỗ (defenseless in the power of temptation)

 

(1Pr  5,8          Anh em hăy sống tiết độ và tỉnh thức, v́ ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh t́m mồi cắn xé). 

 

526. "Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ" là ǵ?

- Sự dữ (evil) đây không có nghĩa là "sự", nhưng có ư nói là "ngôi vị" (person) mà Kinh Thánh nói là "tên cám dỗ (the tempter), "cha kẻ dối trá" (father of lies), Satan, kẻ dữ (devil).

 

(1Ga  5,19       Chúng ta biết rằng

 chúng ta thuộc về Thiên Chúa,

 c̣n tất cả thế gian

 đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần). 

 

(Cái lừa dối xảo trá nhất của quỉ là làm cho chúng ta nghĩ rằng không có quỉ. Charles Beaudelaire)

 

527. Tại sao cuối kinh Lạy Cha có "Amen"?

- Người đạo Dothái và Kitô hữu Dothái thường kết thúc lời cầu nguyện với Amen, nghĩa là Ước mong được như vậy (Yes,so it be).  

 

(Amen của đức tin chúng ta không chết, nhưng vẫn sống. Micheal Faulhaber)

 

Hết

 

MB Carthage, ngày 2 tháng TTCGS 2011